کار و کسب

۱۰+۱ روش ساده برای کشتن خلاقیت در یک تیم، شرکت یا سازمان

منبع سایت خوشفکری کارکردن در محیط های بسته از نظر فکری، درس های مهمی به آدم می دهد. چند سال پیش در جایی کار می کردم که بیش از ۹۰ نفر پرسنل داشت، که اکثر این پرسنل افراد تحصیلکرده و متخصص بودند. هدف آن سازمان، یک هدف مهم و تخصصی با ارتباط مستقیم با سرنوشت مردم بود و هست. در ... بیشتر بخوانید