گام‌های راهنمای پیاده‌سازی طرح داشبورد مدیریت

اگر با توجه به خواندن مطالب سایت، به این نتیجه رسیده باشید که نیاز دارید تا یک داشبورد مدیریت در سازمان شما پیاده سازی شود، نیاز به یک نقشه ی راه دارید تا بتوانید بر اساس آن  نسبت به این عمل ، اقدام کنید.

در عکس زیر، این نقشه ی راه را خواهید دید.

binesh-kpi-management-dashboard-road-map

همانطور که در این عکس دیده می شود، ۶ مرحله ی کلی برای راه اندازی یک داشبورد مدیریت در هر سازمان میتوان شناسایی کرد

البته میتوان یک گام در مورد انتخاب نرم افزار و همچنین گامهای دیگری نیز  در موارد دیگر میتوان تعریف کرد

اما به صورت کلی، همین ۶ گام را میتوان بررسی کرد.

 

گام اول شناخت ویژگی های سازمان است.

در این گام ویژگیهای کلی سازمان و به صورت کلی ، فاز شناخت شرکت انجام می شود

مهمترین بخش از طراحی داشبورد، این مرحله است. هر اشتباه و اغماضی در مرحله، تبعات زیادی برای شرکت خواهد داشت.

گام ۲- شناسایی حیطه های قابل اجرا

در این مرحله ، بررسی می شود که در چه بخشهایی از شرکت میتوان داشبورد مدیریت را اجرا کرد و قابل استفاده است.

لزومی ندارد که همه ی بخشهای سازمان در داشبورد اطلاعات وجود داشته باشند. برخی از بخشها، از اهمیت کمتری برخوردارند یا اینکه دوره ی تغییرات در آنها بسیار کند است.

گام ۳-  ایجاد فرهنگ ارائه اطلاعات در سازمان

سازمان باید بپذیرد که از حالت شیپوری و شفاهی، به ارائه ی سیستمی اطلاعات بپردازد

گام ۴- تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد و ارائه طرح

تعداد زیادی شاخص مختلف میتوان برای شرکت تعریف کرد. اما آیا باید از همه ی آنها استفاده کرد؟

گام ۵- راه‌اندازی پایلوت

با اجرای آزمایش یک داشبورد مدیریت، میتوان به مشکلات اولیه آن رسیدگی کرد و قبل از اینکه طراحی به نقطه ی غیرقابل بازگشت برسد، اقدام به اصلاح آن کرد

گام ۶- دریافت بازخورد و اصلاح

این مرحله ، مشترک بین کلیه مراحل است

اگر این مرحله وجود نداشته باشد ، کل فرآیند اشتباه است.

تک تک این مراحل در نوشته های بعدی بررسی می شوند

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*