پیاده سازی داشبورد مدیریت – گام چهارم: تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد و ارائه طرح

در چهارمین گام مربوط به پیاده سازی داشبورد مدیریت، تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد و ارائه طرح قرار دارد.

  • شاخصهای ارزیابی عملکرد KPI چیستند؟

Key Performance Indicators

اعدادی هستند که معمولاً به صورت درصد بیان میشوند و حاصل تقسیم یک عملکرد، بر عملکرد مورد انتظار را نمایش میدهند.

بعنوان مثال میتوان درصد موفقیت در تماس را یک KPI در نظر گرفت که حاصل تقسیم تعداد فاکتورهای اخذ شده از مشتریان در یک روز بر تعداد مشتریان همان روز است

پس KPI ها به ما میگویند که چطور میتوانیم عملکرد خود را در قبال رقبای خارج از سازمان یا شعب داخل سازمان ارزیابی کنیم. و با توجه به اینکه این موارد ، تعاریف کاملاً مشخصی دارند، محل جدل کمتری هستند.

به طور مشخص، «نسبتهای مالی» را که از صورتهای مالی اساسی شرکتها به دست می آید، میتوان بهترین نمونه KPI دانست.

  • شاخصهای ارزیابی عملکرد KPI به چه درد میخورند؟

فرض کنید من بگویم امروز هر ویزیتور شرکت (شعبه) ما، ۸۰ فاکتور از مشتریان اخذ کرده است.

دوست دیگری بگوید که ویزیتورهای شرکت (شعبه) ما،۷۰ فاکتور اخذ کرده اند.

آیا میتوان گفت که شعبه اول ، عملکرد بهتری داشته است؟

چون ممکن است شعبه اول، از ۱۵۰ مشتری روزانه اش ۸۰ فاکتور اخذ کرده باشد ولی شعبه دوم از ۷۵ مشتری. یعنی اولی ۵۳% و دومی ۹۳% از مشتریان روز خود را پوشش داده اند.

شاخصهای ارزیابی عملکرد KPI را از کجا میتوان تهیه کرد؟

۱٫کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده اند. (راهنمای مدیران در کانال توزیع، انتشارات بازاریابی ،استاد بزرگوار دکتر درگی و دوست عزیزم جناب سرفرازیان عزیز)

 

۲٫تجربیات مدیران شرکت

۳٫تجربیات سرپرستان فروش و کلیه عوامل فروش

۴٫استفاده از راهنمایی مشاوران

۵٫استفاده از نمونه های آماده و سمپل های خارجی

 

  • شاخصهای ارزیابی عملکرد KPI در همه صنایع یکسان هستند؟

در بخش مالی، تقریباً میتوان گفت که بله یکسان هستند.

اما در فروش و پخش و توزیع، نهایتاً ۵۰% این شاخصها یکسان هستند و در هر نوع شرکت پخشی، میتواند به نوعی دیگر و یا حتی با کاربردی دیگر تعریف شود.

در شرکتهای دارویی مفاهیمی کاملاً متفاوت با شرکتهای لبنی وجود دارد که باعث به وجود آمدن شاخصهای عملکردی متفاوتی می شود.

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*