پیاده سازی داشبورد مدیریت – گام پنجم:راه اندازی پایلوت یا اجرای آزمایشی – بخش دوم

در ادامه ی مطلب قبل، نکته ی مهم در راه اندازی اجرای پایلوت، انتخاب بخشی است که میخواهید این راه اندازی در آنجا صورت گیرد

چه معیارهایی برای این انتخاب باید رعایت شود؟

برای اینکه راه اندازی پایلوت بتواند نمایانگر وضعیت کلی باشد، معیارهای زیر را باید رعایت کرد:

 

قابل کنترل باشد

یعنی بتوان آن را فارغ از سایر شرایط موجود، مورد بررسی قرار داد.

 

 

قابلیت تست سیستم را داشته باشد

بعضی موارد وجود دارد که در مقیاس کوچک، سیستم به درستی کار میکند

مثلاً شما برای یک واحد سازمان، اطلاعات را به صورت هفتگی تهیه میکنید. این کار ، اما برای کل واحدهای سازمان، زمانبر است یا اینکه حجم اطلاعاتی که باید پردازش شوند به قدری زیاد است که از عهده ی سخت افزارهای موجود ، خارج است.

بنابراین باید پایلوت به گونه ای باشد که سیستم کاملاً زیرِ بار رفته و تست شود.

 

امکان مقایسه نتایج کار در دو وضعیت جدید و قدیم را داشته باشد.

یعنی بتوان نتایج به دست آمده را با آیتمهای موجود مقایسه کرد.

فرض کنید شما شاخصی را انتخاب کرده اید که تا کنون در شرکت استفاده نشده است. نمیتوانید نتایج به دست آمده را تحلیل درستی کنید. زیرا نمیدانید که درست است یا غلط؟ زیرا نمی توانید نتایج را مقایسه کنید.

 

تصویری کوچک شده از واقعیت سازمان باشد

پایلوت اولیه، باید نمایانگر واقعیت های سازمان باشد.

اگر اطلاعات به صورتی نمایش داده شود که واقعیت را تحریف کند( مثلاً برای نمایش به سهامداران یا به ارزیابان بانک) نمیتواند بعنوان یک پایلوت مناسب، استفاده شود

 

تا حد معقولی پیچیده باشد

پیچیدگی های پایلوت، نباید خیلی زیاد یا خیلی کم باشد.

پیچیدگی زیاد، جلوی چابکی سازمانی را میگیرد و پیچیدگی کم نیز نمیتواند شرایط را به درستی ارزیابی کند

 

در دسترس باشد

یکی از مواردی که معمولاً در انتخاب پایلوت مغفول میماند، این است که بخشی که باید در سیستم بررسی شود،به دلیل سیاسی کاری و توافقات پشت پرده، بخشی است که دسترسی به اطلاعات آن به سهولت انجام نمیشود.

یعنی اگر نیاز به اطلاعاتی باشد، یا دیر در اختیار قرار میگیرد یا اینکه کلاً در اختیار مجری قرار نمیگیرد

این اشتباه، مجری و تصمیم گیران را در مورد کل پروژه، به اشتباه خواهد انداخت

 

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*