کاریکاتور مدیریتی – مدیران قدکوتاه

تنها مدیرانی از قد بلند شدن افرادشان میترسند که خود، قد کوتاهی دارند.

 

چقدر خاطره برایم زنده شد با دیدن این کاریکاتور

 

از آن بدتر هم داریم، مدیرانی که وقتی میبینند یکی از پرسنلشان قد بلندتر از دیگران است، سعی میکنند او را حذف کنند، نه اینکه بقیه را قد بلند سازند.

 

این مدیران، جایگاه خودشان را با ضعیف نگاهداشتن شرکت، مبادله میکنند.

اگر صاحبان سهام یا مدیران عامل ،به اینگونه باشند که دیگر، بسیار بدتر است.

صاحب شرکتی را یادم می آید که اجازه ی رشد پرسنلش را نمیداد، چون میترسید که آنها را از دست بدهد

حتی اجازه ی ادامه ی تحصیل به نیروهایش نمیداد .

در نتیجه، تعداد بسیار زیادی نیروی فشل و درب و داغان داشت که هیچ گاه ، نمیفهمیدند.

واقعاً نمیفهمیدند

 

 

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*